Vnet LPR


System identyfikacji
tablic rejestracyjnych

  • Logo Vnet LPR
  • Zapytania
  • +48 61 622 94 92

Vnet LPR  system identyfikacji tablic rejestracyjnych


Technologia identyfikacji pojazdów na podstawie tablic rejestracyjnych zyskuje coraz większą popularność w systemach: zabezpieczeń oraz kontroli dostępu na terenie obiektów użyteczności publicznej.

 

Oferowane przez nas rozwiązanie automatycznego rozpoznawania tablic VnetLPR  usprawnia oraz poprawia jakość zarządzania ruchem kołowym na określonym obszarze jak również systemami przepustek i awizacji. VnetLPR  stwarza możliwość rozbudowy o kolejne moduły zgodnie ze specyfikacją obiektu i zapotrzebowaniem klienta.

 

 

 

Wersje oprogramowania